Sveikinimai!!!

  

Te rūpesčiai lyg rūkas išsisklaido,
Tebūna šir
dyje ramu ramu…

Teneišnyksta šypsena nuo veido
Ir neišeina laimė iš namų.

Gerų švenčių visiems linki „Gryčia” !!!!